Livskvalitet satt i system

Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus. Aktiviteter kan virke som medisin. Når aktivitetene gjøres systematisk uke etter uke har det en helsebringende effekt.

Aktivitetsdosetten i praksis

Bli kjent med Aktivitetsdosetten