Livskvalitet satt i system!
Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov.
Aktivitetsdosetten
Ved hjelp av kurs og aktivitetsmateriell øker Aktivitetsdosetten medarbeidernes kompetanse og ansvar.
Abonnement
Bli med i nettverket med andre sykehjem og få oppfølging og inspirasjon til å implementere Aktivitetsdosetten.

Livskvalitet satt i system

Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus. Aktiviteter kan virke som medisin. Når aktivitetene gjøres systematisk uke etter uke har det en helsebringende effekt.

Aktivitetsdosetten i praksis

Bli kjent med Aktivitetsdosetten