En milepæl i historien til Aktivitetsdosetten er nådd. Hurra!

Benedikte Frydenlund

Nå har bedriften utvidet staben og fått på plass regionleder for Aktivitetsdosetten på Østlandet. Benedikte Frydenlund har tiltrådt stillingen og har ansvar for oppstart av nye abonnementer i Aktivitetsdosetten på Østlandet. Benedikte er utdannet fysioterapeut i Danmark i 2007 og har bred erfaring innen kommunal sektor, bedriftshelsetjenesten og som privat praktiserende fysioterapeut.

Benedikte blir å finne i kontorfellesskapet for sosiale entreprenører på SoCentral som holder til på Sentralen midt i hjertet av Oslo.