Oppstart på 3 sykehjem i Tønsberg

15. november  startet Eik, Nes og Træleborg sykehjem og bemannet omsorgsbolig opp med Aktivitetsdosetten.

De 3 virksomheter hadde kick off for alle ansatte der Lone Koldby inspirerte til å gå igang med å sette livskvalitet og meningsfulle aktiviteter i system for beboerne.

Senere på måneden ble det avholdt kurs der 2 ansatte fra hver avdeling ble lært opp i metoden. De 30 ansatte fikk prøve seg på ulike aktiviteter som de justerte etter forskjellige diagnoser og deres rolle som aktivitetsdoktor blir nå å kartlegge interesser og behov hos beboerne og skrive Aktivitetsdosetter. Det er alle i pleiegruppen som er med å utføre aktivitetene som kan være alt fra å gå en tur til å lytte til musikk, synge sanger eller få en god håndmassasje. Det er ikke bare fysiske aktiviteter, men også sosiale og mentale aktiviteter som gir økt glede, interesse og livskvalitet. Beboeren involveres og deltar i aktiviteten som må være av personlig interesse til beboeren, gi gode øyeblikk og styrke identitets- og selvfølelsen.

Det var inspirerende og lærerikt å få være med de dyktige ansatte og vi gleder oss til å følge opp arbeidet på nettverksmøtene 3 ganger i året.