HURRA! Sparebankstiftelsen SR-bank har gitt oppstart og aktivitetskasse i gave til 10 sykehjem i Rogaland.
Sykehjem som er interesse kan melde interesse til Aktivitetsdosetten innen 1. mars 2021