Velkommen til fagdag 11. mars 2020

Hva gjør dagen god?

Onsdag 11. mars kl 12-15 på Saniteten

Velkommen til fagdag på Saniteten i Stavanger, Schiøtz gate 5  der vi setter fokus på innhold i hverdagen for beboere på sykehjem og bruker miljøterapi som behandling.

Hør inspirerende foredrag, få konkrete ideer og opplev hvordan man kan legge godt tilrette for en verdig eldreomsorg der beboere, ansatte og pårørende opplever trygghet og trivsel.

Vi får besøk av en helsefagarbeider, en sykepleier, en sykehjemslege og en pårørende som vil fortelle om erfaringer med bruk av Aktivitetsdosetten og personsentrert omsorg.

Kom og hør:
Helsefagarbeider Anastasiya Kokhnenko
Sykepleier Hege Nordtun
Pårørende Nina Vervik
Sykehjemslege Aart Huurnink
Firbent terapi Helle Karin Barstad
Aktivitetsdosetten Lone Koldby
Kr 275,- per deltaker

Påmelding senest 6. mars:
Telefon 95730914 eller på post@aktivitetsdosetten.no