Bokprosjekt med Vågen VGS i Sandnes

Utrolig stilig prosjekt med Vågen Videregående Skole. Aktivitetsdosetten tok initiativ til et samarbeid med skolen, Boganes sykehjem og Rovik bo og aktivitetssenter om å lage individuelle fotobøker om beboerne. 30 elever fra medialinjen kom til sykehjemmet og gjorde intervju, tok bilder og samlet opplysninger til å lage personlige minnebøker om hver av beboerne.

Det var skikkelig flotte og proffe produkter som ble presentert av elevene fra medielinjen.

 

Oppstart på 3 sykehjem i Tønsberg

15. november  startet Eik, Nes og Træleborg sykehjem og bemannet omsorgsbolig opp med Aktivitetsdosetten.

De 3 virksomheter hadde kick off for alle ansatte der Lone Koldby inspirerte til å gå igang med å sette livskvalitet og meningsfulle aktiviteter i system for beboerne.

Senere på måneden ble det avholdt kurs der 2 ansatte fra hver avdeling ble lært opp i metoden. De 30 ansatte fikk prøve seg på ulike aktiviteter som de justerte etter forskjellige diagnoser og deres rolle som aktivitetsdoktor blir nå å kartlegge interesser og behov hos beboerne og skrive Aktivitetsdosetter. Det er alle i pleiegruppen som er med å utføre aktivitetene som kan være alt fra å gå en tur til å lytte til musikk, synge sanger eller få en god håndmassasje. Det er ikke bare fysiske aktiviteter, men også sosiale og mentale aktiviteter som gir økt glede, interesse og livskvalitet. Beboeren involveres og deltar i aktiviteten som må være av personlig interesse til beboeren, gi gode øyeblikk og styrke identitets- og selvfølelsen.

Det var inspirerende og lærerikt å få være med de dyktige ansatte og vi gleder oss til å følge opp arbeidet på nettverksmøtene 3 ganger i året.

Helse og omsorgsministeren om Aktivitetsdosetten

Hør helse og omsorgsminister Bent Høie fortelle om Aktivitetsdosetten på kommunalkonferansen i Stavanger. I den nye kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet er en av de viktigste punkter å skape aktivitet, deltakelse og fellesskap.
«Alle som bor bor sykehjem skal ha rett til minst en times ønsket aktivitet om dagen», sier Høie og i reformen settes det av 1 milliard kroner som kommuner kan søke til å lage deres Leve hele livet – kommune.