Premiere på temakurs

Premiere på temakurs for Aktivitetsdosetten i Oslo i dag. Deltakerne fikk en innføring i hvordan man bruker massasje og avspenning for beboere på sykehjem. De dyktige og lærenemme Aktivitetsdoktorer fikk øvd seg på forskjellige teknikker og metoder som de nå kan bruke i Aktivitetsdosetten på Lambertseterhjemmet, Uranienborghjemmet, Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter og Risenga Bo- og Omsorgssenter.
Takk for en super kjekk og gøy dag med dere.

Aktivitetsdosetten på Sentrum behandlingssenter

Kjekt møte i Haugesund i dag med Sentrum behandlingssenter. Aktivitetsdoktorene har laget Aktivitetsdosetter og ser hvordan individuelle aktiviteter som velvære, musikk, god pratestund og skjønnhetspleie gir økt livskvalitet. Sykepleierstudenter fra høgskolen har til og med komponert hjemmelaget ansiktsmaske. Godt jobba!

Alternativ finansiering av Aktivitetsdosetten i Strand kommune

I Strand kommune har pårørende tatt affære og besluttet å finansiere abonnement i Aktivitetsdosetten på de 2 bofellesskapene på Jonsokberget og på Tautunet. Det er Tante som bor i et av bofellesskapene som har dekket kostnadene til oppstart av Aktivitetsdosetten i kommunen.
«Vi vet at tanten vår vil få stor glede av dette, og hun vil sette pris på at dette også kommer alle de andre beboere tilgode», sier tantebarnet Nina Vervik Eie som ble verge etter tante fikk demens. «Det er en viktig del av livet å få holde på med ting man liker. Aktivitetsdosetten gir beboerne mulighet for å få sine individuelle ønsker og behov ivaretatt. Gyldne øyeblikk som gir livskvalitet og glede i hverdagen blir satt i system. Vi har elever fra helsefag på Strand VGS som hjelper med å utføre aktivitetene i bofellesskapene hver onsdag. Pårørende kan også være med å bidra og på den måten blir hele nærmiljøet inkludert.»
Det er første gang at et abonnement i Aktivitetsdosetten blir betalt av en privat bruker. Kanskje blir det flere pårørende som ser verdien av å gi støtte til et tiltak som bidrar til at den enkelte beboer får et godt og individuelt tilpasset innhold i hverdagen.

Temakurs – Massasje og avspenningsteknikker

Aktivitetsdosetten presenterer det første temakurs denne våren. Etter evalueringen i fjor kom det frem at mest populært (71%) ønsket å lære mer om massasje og avspenningsteknikker. Dette kurs henvender seg til de som har tatt grunnkurs som Aktivitetsdoktor og har lyst å bli kjent med massasjeteknikker man kan bruke på beboerne samt sittende avspenningsteknikker med pusteøvelser med mer.
Mer informasjon kommer.

Stavanger 11. april på Samfunnssentralen kl 10-14.30
Oslo 17. april på Sentralen kl 10-14.30

Frokostmøte – Hvordan sikre livskvalitet for beboere på sykehjem?

  Livskvalitet satt i system

Aktivitetsdosetten inviterer til et gratis frokostmøte på Sentralen i Oslo (Øvre Slottsgate 3) tirsdag 23. januar.
Vi ønsker å sette fokus på individuelt tilpasset omsorg og belyse hvordan sykehjem i praksis kan sikre individrettet omsorg:

 • Behov og utfordringer – Hvordan sørge for at tilbudet er individuelt tilpasset?
 • Gjennomføring – Hvordan blir det en del av rutinen?
 • Dokumentering – Hvordan sikre kvalitet og gjennomføring av individrettet omsorg?

Med oss har vi fått Kai Inge Solheim, ergoterapeut og fagkonsulent som er i et engasjement på senter for fagutvikling og forskning, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo kommune. Han vil forteller om hvordan senteret jobber med det aktuelle tema, om prosjekt «Bedre hverdagsliv» og hva forskning sier om feltet.

Camilla Marie Andersen, daglig leder på Lambertseter Alders- og sykehjem kommer også og forteller om hvordan de jobber med individidrettet omsorg og erfaringer med å bruke Aktivitetsdosetten

Lone Koldby, fysioterapeut og grunnleggeren av Aktivitetsdosetten forteller kort om metoden og hvorfor hun brenner for at beboere skal få en verdig hverdag på sykehjem og til slutt er det diskusjon og spørsmål.

Jobber du i oslo kommune innen sykehjem/langtidsplasser kan du ta kontakt her for påmelding innen 16. januar.
Møtet er fra kl 7.45 til 9.30 på Sentralen, Øvre Slottsgt 3 i Oslo.

Aktivitetsdosetten søker medarbeider i Oslo

Regionleder for Aktivitetsdosetten på Østlandet søkes

Regionleder for Aktivitetsdosetten på Østlandet

Frist:                Send skriftlig søknad senest 01.09.2017
Varighet:         Engasjement med mulighet for fast ansettelse

Aktivitetsdosetten har base i Stavanger og nå er det behov for å utvide staben. Stillingen som regionleder på Østlandet er en nyopprettet fulltidsstilling. Ansettelse med 1 års varighet med mulighet for fast ansettelse. Tiltredelse 01.01.2018 eller før hvis mulig.

Aktivitetsdosetten er et system som sikrer beboere på sykehjem hverdagsaktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Metoden bygger på at aktiviteter kan virke helsebringende på samme måte som medisin. Sykehjemmet tegner et abonnement i Aktivitetsdosetten og de ansatte får opplæring og verktøy til å gi beboerne høyere livskvalitet. Pårørende og frivillige kan bidra i utføringen av aktivitetene som dokumenteres på lik linje med medisin. Det er pt 11 sykehjem på Østlandet i 5 nettverk.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Få flere sykehjem på Østlandet med i Aktivitetsdosettens abonnement
 • Følge opp eksisterende avtaler
 • Avholde kurs, nettverksmøter med mer
 • Være med å utvikle og utprøve modellen til flere målgrupper

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års helseutdanning
 • Relevante faglige kunnskaper
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Gode kunnskap om IKT
 • Erfaring fra sykehjem og/eller undervisning er ønskelig

Vi ser etter deg som er:

 • Engasjert, brenner for metoden og det Aktivitetsdosetten står for
 • Utadvendt og selvstendig
 • Motivert, engasjert og initiativrik
 • Strukturert, systematisk og god på å organisere
 • Selvstendig, men som også kan jobbe i team

Vi kan blant annet tilby:

 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Vidt handlingsrom og mulighet til å utvikle seg
 • Samarbeid i innovative team med andre sosiale entreprenører som for eksempel SoSentral, FERD og Ashoka.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder Lone Koldby, tlf 95730914 eller på Epost lone.koldby@aktivitetsdosetten.no. Søknad og cv kan sendes pr Epost eller til Aktivitetsdosetten, Eiganesveien 95, 4009 Stavanger.

Om arbeidsgiver
Aktivitetsdosetten er en ideell bedrift innen sosialt entreprenørskap. Det vil si at de sosiale resultater teller høyere enn det kommersielle overskudd. Det tas ikke ut utbytte, men et eventuelt overskudd brukes inn i bedriften eller til liknende formål.

Nå kommer Felleskatalogen på nett

Felleskatalogen vil snart være tilgjengelig for alle Aktivitetsdoktorer i abonnementsnettverket for Aktivitetsdosetten. Her vil man kunne finne inspirasjons og tips til mange ulike aktiviteter.

Det blir en del av den nye løsning for medlemmer hvor alle skjema, instruksjoner, aktiviteter, tips og ideer vil legge samt diskusjonsforum.

PT6A0868 kopier 2