MEDLEMMER:

Aurskog sykehjem – Østkroken

Austevoll pleie og omsorgssenter

Bjønnesåsen bo og aktivitetssenter

Boganes sykehjem

Domkirken sykehjem

Fredheim bufellesskap

Hjemsengveien bofellesskap

Jonsokberget bofellesskap

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Kopervik bu og behandlingsheim

Lambertseter alders- og sykehjem

Risenga Bo- og omsorgssenter

Rollag bygdeheim

Rovik bo- og aktivitetssenter

Skudenes bu og behandlingsheim

Smidsrød helsehus

Stavanger sparekasse sykehjem

Uranienborghjemmet

Vardheim bofellesskap

Åkra bu og behandlingsheim

Aktivitetsdosetten er i 11 kommuner i Norge og det er 250 Aktivitetsdoktorer fordelt på de 20 sykehjem som er med i abonnementet.
Det betyr at det er omkring 1000 Aktivitetsdosetter som sikrer beboerne livskvalitet satt i system.