AKTIVITETER KAN VIRKE SOM MEDISIN

På sykehjem i dag er det svært mange beboere som har en passiv hverdag.
Beboerne får lite stimuli utover pleie, mat og medisin. De aktiviteter og arrangementer som foregår i fellesområdene kan ikke tilfredsstille alle. Mye medisin og manglende stimuli fører til passivitet. Ved å gjøre aktiviteter systematisk uke etter uke får det en helsebringende effekt. Aktivitetsdosetten er utviklet i et tverrfaglig team på Øyane sykehjem i Stavanger med støtte fra Helsedirektoratet og Stavanger kommune. I 2014 ble Aktivitetsdosetten stiftet som en ideell bedrift innen sosialt entreprenørskap.  

Metoden bygger på at aktiviteter kan virke på samme måte som medisin. Det kan virke beroligende, oppkvikkende, smertestillende, forbyggende mht uro med mer. Ved å tilby beboerne individuelt tilrettelagte aktiviteter systematisk uke etter uke får det en helsebringende effekt.

Aktivitetsdosetten skrives av sertifiserte aktivitetsdoktorer. Det vil si helsepersonell som har vært på kurs i bruk av metoden. Aktivitetsdosettplanen lages i samarbeid med beboeren: planen henges opp på veggen hos beboeren og dokumenteres i journalen. Kartlegging kan gjøres på den elektroniske utgave som alle Aktivitetsdoktorer har tilgang til. I metoden legges det også vekt på å bruke ansattes interesser som en ressurs og å inkludere pårørende til å være med å utføre aktivitetene.

 

Aktivitetene utføres av helsepersonell, frivillige eller pårørende. Det har vist seg at mange pårørende gjerne vil bidra, og setter pris på å få konkrete oppgaver når de likevel er på besøk. Det kan ofte gjøre besøket lettere og kjekkere.

Det er utarbeidet en «Idékatalog for Aktivitetsdosetten» hvor det listes opp ideer til hvordan man kan utføre aktiviteter. Dette kan være helt enkle aktiviteter som høytlesing, turgåing, musikklytting mm. Å bruke betegnelsen aktivitetsdoktor må forstås humoristisk, men det ligger også alvor i dette. Det understreker at aktiviteter er en vesentlig viktigere arbeidsoppgave for pleiepersonalet enn det det har vært til nå. Det skal være en del av pleieplanen, og ikke tilfeldig kos.

  • Aktiviteter kan erstatte medisin
  • Aktivitetene tar utgangspunkt i den enkelte
  • Aktivitetene gjøres systematisk
  • Aktivitetene dokumenteres
  • Når aktivitetene er satt i system er det lettere å utføre
  • Ny måte å tenke på – en ny omsorgsmodell?
  • Redskap for å endre holdninger hos helsepersonell