Aktivitetsdosetten er en positiv metode for alle

Aktivitetsdosetten skal øke trivsel og Iivskvalitet hos beboerne.
Den kan gjøre dagene enklere og mer meningsfylt for de ansatte. Med enkle grep kan man forvandle stress og tidsmangel til noe kreativt og meningsfylt.

Metoden er nevnt i kvalitetsreformen LEVE HELE LIVET som et anbefalt tiltak for økt aktivitet og deltakelse.

Brosjyre

Beboerne får

  • et mer verdig liv og anledning til å påvirke sin egen hverdag, noe som øker både trivsel og livskvalitet.

Sykehjemmet får

  • realisert myndighetenes krav om individuell omsorg med kvalitetssikring gjennom oppfølging og resultatmåling.

Ansatte får

  • en interessant og meningsfylt arbeidshverdag og mulighet til å øke sin kompetanse.

Pårørende får

  • delta i Aktivitetsdosettens aktiviteter og dermed forvandle tid til kvalitetstid. Ukeplanen gjør det også enklere å planlegge besøk.

Økt livskvalitet med tre enkle trinn

1. Kartlegging av interesser
Hva er beboeren interessert i? Hva har beboeren vært interessert i? Ved hjelp av en praktisk interessesjekkliste kan man kartlegge dette på en enkel og oversiktlig måte.

2. Velg stimulerende aktiviteter
Aktivitetsdosetten har et rikt aktivitetsarkiv med ideer for alle behov og interesser. Hvert forslag er grundig beskrevet med tips til hvordan det kan gjennomføres. Velg også mellom de mange aktivitetsprodukter som følger med medlemskapet. De er nøye utvalgt for å styrke og opprettholde fysisk funksjon, sosiale relasjoner og kognitive ferdigheter.

3. Sett opp en ukentlig aktivitetsdosett
Hver beboer får sin egen dosett basert på interessesjekklisten. Denne dokumenteres i journalen, evalueres jevnlig og justeres etter behov.

Se systemet i praksis