Aktivitetsdosetten er en positiv metode for alle

Aktivitetsdosetten skal øke trivsel og Iivskvalitet hos beboerne på sykehjemmet.
Metoden kan gjøre dagene enklere og mer meningsfylt for de ansatte. Med enkle grep kan man forvandle stress og tidsmangel til noe kreativt og meningsfylt.

Metoden er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet og Stavanger kommune og tatt i bruk på flere sykehjem i hele Norge.Det er enkelt å komme i gang!

 1. Video Kick-off for sykehjemmet

  Et inspirasjonsforedrag for å inspirere og motivere personalgruppen til å gå i gang med Aktivitetsdosetten og for å etablere en felles forståelse for oppstart. Beboere, pårørende og frivillige kan også delta.

 2. Elektronisk opplæring

  For å kunne bruke metoden går ansatte på kurs hvor de lærer å kartlegge interesser etter et bestemt skjema, skrive Aktivitetsdosetter samt å dokumentere elektronisk.

 3. Bli kjent med beboernes interesser

  For å kunne lage gode individuelle Aktivitetsdosetter må man kjenne beboerens livshistorie og nåværende behov. Aktivitetsdoktor kartlegger beboernes tidligere og nåværende interesser etter et spesiallaget skjema. Hva er viktig for beboeren nå og vel så viktig om det er ting beboeren ikke ønsker å delta på.

 4. Velg aktiviteter fra arkivet

  Alle aktivitetsdoktorer har tilgang til de elektroniske medlemssider der alle skjema, verktøy og idébank er tilgjengelig.

 5. Sett opp aktivitetsdosetter

  Kartleggingen danner bakgrunn for Aktivitetsdosetten som lages i samarbeid med beboeren. Pårørende og primærkontakt involveres og etterhvert overtar primærkontakten ansvar for at Aktivitetsdosetten blir evaluert og oppdatert.

 6. Justeringer og måling av effekt

  Virker det? Det er viktig å se til at Aktivitetsdosettene hele tiden er oppdaterte og relevante. Hver 3. måned møtes Aktivitetsdoktorer og sikrer at metoden blir fulgt opp som tilsiktet.