Livskvalitet satt i system

Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere på institusjoner og sykehjem innhold i hverdagen som er tilpasset deres interesser og behov. 
Aktivitetsdosetten er lavet med brukerstyring i fokus. Når aktivitetene gjøres systematisk uke etter uke har det en helsebringende effekt og kan virke som medisin.

På mange institusjoner i dag har beboere en passiv hverdag. Utenom pleie, mat og medisin er det begrenset med innhold i hverdagen. De felles aktiviteter som foregår kan ikke tilfredsstille alle. Ikke alle liker bingo og trekkspill.

Bruk av beroligende medikamenter og manglende stimuli fører til passivitet. Men ved at gjøre en grundig kartlegging av interesser og behov kan man lave enkle og realistiske ukeplaner som bliver utført uansett hvem som er på jobb.
Det er heldigvis mange flinke sykehjemsansatte som er opptatt av dette og der foregår mange gode ting, men ofte er de avhengig av ildsjeler og tingene skjer tilfeldig og sporadisk. Ved at sætte alle gode tiltak og aktiviteter i system sikrer man at alle beboere blir sett og får individuell oppmerksomhet.

Bak Aktivitetsdosetten

Den danske fysioterapeuten og aktivitetslederen Lone Koldby er daglig leder og grunnlegger av Aktivitetsdosetten. Konseptet er basert på Lones erfaringer fra hennes arbeid på Øyane sykehjem i Stavanger hvor hun så behov for å sette aktiviteter i system og tilpasse disse etter beboernes interesser og ønsker.
Lone ble i 2013 utvalgt av den internasjonale organisasjonen ASHOKA som såkalt Fellow, og i 2014 ble Aktivitetsdosetten stiftet som en ideell bedrift innen sosialt entreprenørskap.
I 2022 ble Aktivitetsdosetten sammen med den tilhørende nettbutikken Aktivoteket en del av VilMer. VilMer er Norges førende virksomhet innen velferdsteknologi som setter personen i sentrum.

Sitater

Aktivitetsdosetten er en spennende metodikk, som har vært veldig positivt for oss å ta i bruk. Oppfølgingen har vært veldig god.

Hildegunn Vik Risnes, Virksomhetsleder Lyngdal Helsehus

Aktivitetsdosetten er en fantastisk måte å bryte standardisert pasienttenkning. Metoden gjør at vi ser beboerne og de får mulighet for å være seg selv.

Brit Munthe, daglig leder Domkirken sykehjem

Jeg vil si Aktivitetsdosetten er bedre enn medisin. Det er tydelig at beboerne stortrives. Da er det kjekt å gå på jobb.

Astrid Trevland, Aktivitetsdoktor, Vardheim bofellesskap

Vi får positive tilbakemeldinger fra pårørende. De ansatte opplever at de gjør en bedre jobb og pasientene trives med meningsfulle hverdager og får bedre helse. Jeg anbefaler Aktivitetsdosetten til alle sykehjem.

Reidar Toresen, leder Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

Vår tante hadde uvurderlig glede av Aktivitetsdosetten og det er ikke i tvil om det var med å gi henne trygghet og glede helt til hennes siste stund.

Nina Vervik Eie, pårørende Jonsokberget bofellesskap

Kontakt oss

Aktivitetsdosetten AS
Schiøtz’ gate 5
N-4008 Stavanger
Norway

Våre partnere