Abonnement

For å sikre implementering av Aktivitetsdosetten på sykehjem må metoden følges opp. Dette gjøres ved at sykehjemmet tegner et abonnement. Dette abonnementet går over minimum to år for sytemet blir en del av de daglige rutiner.

Kurs

For å kunne bruke metoden går ansatte på kurs hvor de lærer å kartlegge interesser, skrive aktivitetsdosetter samt å dokumentere elektronisk. Det gis en teoretisk innføring i metoden, men kurset er mest praktisk lagt opp og deltakerne får prøve ut aktiviteter tilpasset forskjellige diagnoser.

Foredrag

Ved å presentere metoden på en kreativ og humoristisk måte viser det seg at det blir lettere å lage et godt forarbeid til endring.

Aktivitetskoffert

Aktivitetskofferten er en aktivitetspakke som inkluderer både fysiske og virtuelle produkter. Den ene delen er 18 aktiviteter innen forskjellige genre. Målet var å lage enkle nedlastbare kort som enkelt kan skrives ut på en fargeprinter og lamineres.

Felleskatalog

Dette er en felleskatalog med aktiviteter for aktivitetsdosetten. Den skal være et verktøy for medarbeidere på sykehjem til å utvikle ukeplaner for den enkelte beboer. Når beboeren har fått kartlagt sine interesser legges en aktivitetsdosett. Katalogen gir ideer til hvordan hver interesse kan utføres i en aktivitet, og kan inspirere sykehjem til å prioritere aktiviteter og innhold i hverdagen.