MEDLEMSKAP I AKTIVITETSDOSETTEN

For å sikre implementering av Aktivitetsdosetten på sykehjem må metoden følges opp. Dette gjøres ved at sykehjemmet tegner et medlemskap. Medlemskapet må gå over minimum to år for å sikre systemet blir en del av de daglige rutiner.

BROSJYRE OM AKTIVITETSDOSETTEN

   

Sykehjemmet får:
KICK OFF

Oppstarts kick off for hele sykehjemmet

VEILEDNING

3 årlige nettverksmøter med 2-4 andre sykehjem med støtte, inspirasjon og veiledning.

KATALOG

Felleskatalog for Aktivitetsdosetten. Idékatalog til inspirasjon av ulike aktiviteter.

AKTIVITETSKASSE

Aktivitetskasse med et bredt utvalg av forskjellige aktiviteter som stimulerer til bruk av Aktivitetsdosetten.

RESSURSER

Tilgang til alle oppdaterte skjema og systemer på nett og papir.
Inspirasjon, råd og veiledning om aktiviteter og motivasjon.

STORSAMLING

Årlig samling for alle aktivitesdoktorer i regionen. Erfaringspresentasjoner fra de forskjellige sykehjem, faglig påfyll og nyte verktøy deles ut.

Økt kompetanse og ansvar, slik skapes resultat og kvalitet