AKTIVITETSKASSEN

I 2012 ga helsedirektoratet tilskudd til Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland ved Stokka sykehjem til gjennomføring av prosjektet Aktivitetskofferten. Det er en videreutvikling av Aktivitetsdosetten som tidligere er innført ved Stokka sykehjem og Lone Koldby var idèmaker og prosjektleder. Prosjektet skal se til at de ansatte får styrket sin kompetanse innen aktiv omsorg ved at det arbeides med å fokusere på beboernes sosiale og eksistensielle behov, ikke bare med å dekke grunnleggende behov (hygiene, pleie, ernæring, oppfølging av medisinsk behandling).   Selve Aktivitetskofferten består av 18 forskjellige aktiviteter innen ulike sjangrer. Tanken har vært å finne fram til nye og annerledes ting å gjøre sammen for å bryte med beboernes  tradisjonelle hverdag. Det spenner bredt fra vitser og poesi til filosofi og utendørs spill. Kortene kan lastes ned og printes ut fra helsedirektoratets idébank innen aktiv omsorg www.utviklingssenter.no   En annen del av Aktivitetskofferten er å ta i bruk nettbrett. Det ble utviklet en egen app for Aktivitetskofferten som kan lastes ned fra Google Play. Det viste seg at flere beboere hadde stor glede av dette. Både spill, film, bilder og nettsteder vakte interesse. Den elektroniske app inneholder de samme aktiviteter som papirversjonen, og er utformet med eget startbilde som viser et større og forenklet skjermbilde.   Aktivitetskassen er da en videreutvikling av kofferten som sykehjemmet får ved inngåelse av abonnementet. Hvert sykehjem får en Aktivitetskasse med diverse aktivitetsmateriell. Denne inneholder relevante aktiviteter som blant annet spill, aktivitetskort, dvd, sansestimuleringsaktiviteter og et nettbrett. På det årlige seminaret får sykehjemmene suppleringer av nye aktiviteter til Aktivitetskassen. De forskjellige aktiviteter kan også kjøpes separat på Aktivitetsdosettens Apotek