FELLESKATALOG FOR AKTIVITETSDOSETTEN

Dette er en felleskatalog med aktiviteter for aktivitetsdosetten. Den skal være et verktøy for medarbeidere på sykehjem til å utvikle ukeplaner for den enkelte beboer. Når beboeren har fått kartlagt sine interesser legges en aktivitetsdosett. Katalogen gir ideer til hvordan hver interesse kan utføres i en aktivitet, og kan inspirere sykehjem til å prioritere aktiviteter og innhold i hverdagen.

 

4af3de31ad-felleskatalog

INNLEDNING

Kan man lage et system som sikrer at vi ser alle beboerne på sykehjemmet? Og kan vi sikre at beboerne får et aktivitetstilbud de opplever som meningsfullt?

Aktivitetsdosetten tilbyr beboere ved sykehjem aktiviteter som er tilpasset deres interesser og behov. Ved å bruke metoden systematisk, har vi sett at trivselen og livsgleden øker, og våkentiden blir mer stimulerende. Vi har sett at bruk av metoden har vært med på å nedsette smerte og forhindre uro…

Felleskatalogen er på 88 sider med flotte illustrasjonsbilder og aktivitetsideer til inspirasjon. Den følger skjemaet som brukes i kartleggingen av beboernes interesser.