Ønsker du å høre mer om metoden?

Aktiviteter kan virke som medisin og Aktivitetsdosetten legger aktiviteter i dosetten i stedet for medikamenter. På sykehjem i dag er det svært mange beboere som har en passiv hverdag. Beboerne får ofte lite stimuli utover pleie, mat og medisin. De aktiviteter og fellesarrangementer som foregår kan ikke tilfredsstille alle. Mye medisin og manglende stimuli fører til passivitet som igjen kan føre til depresjon og ensomhet. Det finnes mange gode sykehjem med dyktige og engasjerte ansatte som tar dette på alvor, men det er alt for ofte personavhengig og ikke satt i system. Aktivitetsdosetten er en metode som gir sykehjemmene et verktøy til å sikre beboerne hverdagsverdighet. Det handler om å tilpasse aktiviteter ut i fra den enkeltes ønsker og interesser. Ikke alle liker trekkspill og bingo.

Introduksjonsforedraget inneholder:

– Innføring i metoden Aktivitetsdosetten
– Kort teoretisk bakgrunn med relevante forskningsresulteter og lovverk
– Gjennomgang av hvordan Aktivitetsdosetten fungerer gjennom eksempler og film

varighet 45 minutter

Få et inspirasjonsforedrag, internundervisning, seminar eller fagdag

Ta kontakt
  • Foredrag (eksl reiseutgifter)
  • 4500

    kr45 minutter