KURS I AKTIVITETSDOSETTEN

For å kunne bruke metoden går ansatte på kurs hvor de lærer å kartlegge interesser etter et bestemt skjema, skrive Aktivitetsdosetter samt å dokumentere elektronisk. Kurset er digitalt og gir en teoretisk innføring i metoden med praktiske eksempler og tips. Deltaker får kursbevis som aktivitetsdoktor, Aktivitetsdoktor-pin, samt et kurshefte med metodebeskrivelse. Alle aktivitetsdoktorer har tilgang til de elektroniske medlemssider der alle skjema, verktøy og idébank er tilgjengelig.

Kursene er nå blitt digitalisert og varer 2 timer.

Undervisningsopplegget er teoretisk og praktisk lagt opp. Der legges vekt på å bruke personalets egne personlige kompetanser og se på muligheter fremfor begrensninger. For å sikre implementering er kursene forbeholdt sykehjem som er med i abonnement for Aktivitetsdosetten.

Informasjon og påmelding post@aktivitetsdosetten.no

Alle kurs er nå digitale eller avtales med virksomhet

Meld interesse her