KURS I AKTIVITETSDOSETTEN

For å kunne bruke metoden går ansatte på kurs hvor de lærer å kartlegge interesser etter et bestemt skjema, skrive Aktivitetsdosetter samt å dokumentere elektronisk. Det gis en teoretisk innføring i metoden, men kurset er mest praktisk lagt opp og deltakerne får prøve ut aktiviteter tilpasset forskjellige diagnoser. Deltaker får kursbevis som aktivitetsdoktor, Aktivitetsdoktor-pin, samt et kurshefte med metodebeskrivelse. Alle aktivitetsdoktorer har tilgang til de elektroniske medlemssider der alle skjema, verktøy og idébank er tilgjengelig.

PT6A0917 kopier

Kursene foregår forskjellige steder i landet eller vi kan komme til din arbeidsplass. Varighet på kurset er 5 timer.

Undervisningsopplegget er teoretisk og praktisk lagt opp. Der legges vekt på å bruke personalets egne personlige kompetanser og se på muligheter fremfor begrensninger. For å sikre implementering er kursene forbeholdt sykehjem som er med i abonnement for Aktivitetsdosetten.

Informasjon og påmelding post@aktivitetsdosetten.no

Alle kurs er midlertidig utsatt pga koronasituasjonen

Få beskjed om neste kurs