På dagsnytt atten handler det om den nye eldrereformen. Her trekker statsministeren frem Aktivitetsdosetten som et godt verktøy til å få en bedre eldreomsorg. Regjeringen har øremerket midler som kommuner kan søke på. Blant annet for å gi minst en times daglig aktivitet for hver beboer på sykehjem.